top of page

ERREABILITAZIOA - FISIOTERAPIA

35.jpg

Medikuntza Fisikoa eta Errehabilitazioa mediku-espezialitatea da; horren bidez, gaitasun funtzional eta independentziarik handiena erraztu, mantendu edo itzultzera bideraturiko ezgaitasunaren diagnostikoa, ebaluazioa, prebentzioa eta tratamendua dira. Jarduketa-eremua, berriz, lokomozio-aparatuko patologiak dituzten gaixoak dira, eta horien barruan sartzen dira, besteak beste, lokomozio-aparatuko patologiak, eta, besteak beste, honako hauek: sistema linfatikoa, zoru pelbikokoa, komunikaziokoa, etab.


Asuncion Klinika Errehabilitazio Zerbitzuaren helburu nagusia honako hau da: osasun-baliabide bat eskaintzea, eta, batez ere, ospitale honetako edozein unitatetan ospitaleratuta dauden pazienteei eta gure jardueraren bidez hobetu daitezkeen paziente anbulatorioei antzeman ahal zaizkien gabeziak prebenitzea, diagnostikatzea, balioestea eta tratatzea, batez ere.

Zerbitzua errehabilitazioko mediku batek eta Fisioterapiako Unitate Funtzional batek osatzen dute. Bi koordinatzailek eta hogei fisioterapeutek osatutako talde batek osatzen dute, eta errehabilitazioko bost gimnasio osatzen dituzte. Klinika Jasokundearen Birgaitze Zerbitzuak etxez etxeko arretarako gunea ere badu.

FISIOTERAPIA-UNITATE FUNTZIONALA

Fisioterapiako Unitate Funtzionalak pazienteari zerbitzua azkartzeko aukera ematen du, eta fisioterapeutaren figura ahalduntzen du, errehabilitazioan espezialistaren aurretiazko bitartekaritzarik gabe, bere gain har ditzakeen prozesuak.

 

Unitateak oraindik Osakidetzan ezartzen ari diren egungo joerak jarraitzen ditu, pazienteen asistentzia-tratamenduan fisioterapeutei protagonismo handiagoa ematen zaielarik. Koordinatzaileen irudiari dagokionez, pazientea arduratzen da -behin espezialistak edo lehen mailako arretakoak-, eta medikutara bidaltzen den medikutara bidaltzen den azken txostena, tratamendua eta azken txostena egiten dute. Hori guztia, noski, sendagilearen ikuskaritzapean.

 

LANGILE FAKULTATIBOAK

García Velásquez, Mª Alejandra - Errehabilitazioko medikua

Grijelmo, Javier - Errehabilitazioko medikua

Estanis Ubarrechena - Fisioterapiako Unitate Funtzionaleko koordinatzailea, Andoaingo Osasun Zentroan

Itxaso Arandia - Fisioterapiako Unitate Funtzionaleko koordinatzailea Belate Osasun Zentroan

 

ZERBITZUAK

 • Kontsultak

 • Ospitaleetako kontsultak

 • Egonaldi Ertaineko Unitaterako arreta

 • Birgaitze orokorra

 • Traumatologia

 • Erreumatologikoa

 • Paziente geriatrikoa

 • Lur pelbikoaren birgaitzea

 • Arnasketa-errehabilitazioa

 • Linfedema birgaitzea

 • Atzerako orbain erretraktila birgaitzea

FISIOTERAPIA FUNTZIONALA  

Fisioterapia Funtzionalaren Unitatea  Gaixoari zerbitzua bizkortzea ahalbidetzen du, hark har ditzakeen prozesuak errehabilitazioko espezialistaren aldez aurretik bitartekaririk gabe parte har dezakeen fisioterapeutaren figura ahalbidetuz.

 

Unitateak Osakidetzan jadanik ezartzen ari diren egungo joerak jarraitzen ditu, eta fisioterapeutek gaixoen arreta-tratamenduan protagonismo handiagoa dute. Koordinatzaileen irudian oinarritzen da, hau da, gaixoaren harrera egiten dutenak - espezialistak edo Lehen Mailako Arretak aipatzen duenean - eta agindutako sendagileari bidalitako errezeta, tratamendua eta azken txostena egiten ditu. Hori guztia, noski, beti Errehabilitazioko medikuaren ardurapean.

 

LAGUNTZA-ZORROA

 • Kontsultak

 • Ospitaleko kontsultak

 • Arreta egonaldi ertaineko unitateari

 • Birgaitze orokorra

  • Trauma

  • Erreumatologia

  • Gaixo geriatrikoa

 • Zoru pelbikoa birgaitzea

 • Arnas errehabilitazioa

 • Linfedema errehabilitazioa

 • Orbaina atzeraezina birgaitzea

 • Itzuli Eskola